„Drepturile noastre” este un proiect care îşi propune să cerceteze practicile legate de sexualitate şi viaţa reproductivă în spitale şi centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică din zona de nord-est a României, precum şi în alte instituţii care au în grijă persoane cu probleme de sănătate mintală.”

Proiectul, finanţat de Feminist Review Trust (www.feminist-review-trust.com) şi Euroregional Center for Public Initiatives (www.ecpi.ro), este implementat cu colaborarea Fundaţiei Orizonturi Câmpulung Moldovenesc şi Asociaţiei Regionale de Educare a Adulţilor  Suceava.

Scopul principal al proiectului - identificarea nevoile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în ceea ce priveşte sexualitatea şi viaţa reproductivă: utilizarea metodelor contraceptive, accesul la servicii medicale de avort, accesul la activităţi de educaţie sexuală etc. După identificarea acestor nevoi, ele vor fi analizate în contextul practicilor sociomedicale existente în România, analiză care va genera o serie de recomandări către actorii relevanţi în direcţia îmbunătăţirii serviciilor legate de sexualitate şi viaţa reproductivă.

Proiectul este cu precădere unul de cercetare şi are următoarele componente importante:

  • O activitate de cercetare care să identifice cadrul legislativ - naţional şi internaţional - exemple de bună practică şi politici sociale, dar şi informatii din reviste academice care abordează aceste subiecte;
  • O serie de 30 de interviuri cu utilizatori de servicii de sănătate mintală, 10 cu medici şi alte persoane din personalul medical şi de îngrijire, 5 cu membri de familie şi 5 cu asistenţi sociali;
  • Un raport final, o serie de broşuri şi o conferinţă finală prin care se vor face publice rezultatele cercetării.