„Înțelege, acceptă, acționează” - campanie de informare și conștientizare a rolului pe care îl au aparținătorii/reprezentanții legali ai persoanelor cu probleme de sănătate mintală, în trialogul: medic, beneficiar, societate - este un proiect al Fundației Caritabile Orizonturi, implementat cu sprijinul Consiliului Județean Suceava în colaborare cu Filiala Suceava a Fundației Caritabile Orizonturi și derulat în perioada: mai 2013- decembrie 2013.
Scopul proiectului este promovarea în rândul aparținătorilor beneficiarilor de servicii de sănătate mintală, a unui nou mod de abordare al îngrijirii și asistării, care să ducă la îmbunătățirea climatului psihosocial în care trăiesc atât persoanele cu probleme de sănătate mintală și aparținătorii acestora, deoarece spre deosebire de marea majoritate a bolilor somatice, o boală psihică prezentă la o anumită persoană reprezintă o sursă de alterare a echilibrului microgrupului social (familial, profesional) în care această persoană trăieşte.
O dată cu dezinstituţionalizarea şi accentul rezultant pus pe îngrijirea comunitară, s-a presupus că familiile vor prelua o bună parte din responsabilitatea pentru îngrijirea persoanelor beneficiare de servicii psihiatrice. Pentru a putea duce această grea misiune, aparținătorii persoanelor cu probleme de sănătate mintală au nevoie de informare, conștientizare și suport din partea societății.
În cadrul acestei campanii, ne propunem :
-Organizarea de întâlniri între aparținători ai persoanelor cu probleme de sănătate mintală, constituiți în  grupuri de suport, specifice celor mai des întâlnite boli mintale;
-Realizarea unei platforme de dialog online, unde aparținătorii își pot expune problemele și unde pot primi răspuns atît de la persoane care au trăit experiențe similare cât și de la personal specializat în consiliere și asistență de suport;
-Editarea unui ghid de bune practici „De tine cine are grijă?” , o colecție de trăiri și experiențe de la „suflet la suflet”, unde aparținătorii să poată găsi răspunsuri directe și indirecte la problemele cu care se confruntă.
Aceste activități  se organizează în municipiul Suceava și sunt coordonate de Filiala Suceava a Fundației Orizonturi.